Cerita Saya

Selamat Hari OKU Sedunia!

Hari ini 3 Disember adalah Hari OKU Sedunia. Istilah OKU membawa maksud Orang Kelainan Upaya atau sebelum ini disebut Orang Kurang Upaya. Perkataan “Kurang” digantikan dengan “Kelainan” mungkin diubah bagi menjaga sensitiviti komuniti OKU. Bagi…

Read More

Terowong Lagenda Bandar Baru Bangi

Pada mereka yang lahir dan pernah bersekolah di Sekolah Rendah Bandar Baru Bangi (Jalan 2), Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Bangi (Jalan 2), Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Bangi (Jalan 3) sekitar tahun 1980an dan…