December 2020

Selamat Hari OKU Sedunia!

Hari ini 3 Disember adalah Hari OKU Sedunia. Istilah OKU membawa maksud Orang Kelainan Upaya atau sebelum ini disebut Orang Kurang Upaya. Perkataan “Kurang” digantikan dengan “Kelainan” mungkin diubah bagi menjaga sensitiviti komuniti OKU. Bagi…